SEO optimizācija

seo optimizācija

SEO optimizācija uzlabos pozīcijas meklēšanas rezultātos un palīdzēs piesaistīs jaunus klientus, jo cilvēki kas Tevi meklēs, Tevi arī atradīs.

SEO optimizācija ir ieguldījums uzņēmuma attīstībā, jo, uzlabojot mājaslapas pozīcijas Google vai citu meklētāju rezultātos, uzlabojas arī tās redzamība – Tavs uzņēmums kļūs redzamāks, potenciālie klienti apmeklē Tavu mājaslapu un galarezultātā iegādājas piedāvātās preces vai pakalpojumus, bet Tu savukārt gūsti lielāku peļņu.

Jaunavietne.lv piedāvā divus SEO optimizācijas pakalpojuma plānus:

1. Pamata (iekšējā SEO optimizācija), kas nodrošina mājaslapas tehniskā stāvokļa un satura atbilstību SEO prasībām un labajai praksei.

2. Padziļinātā (ārējā SEO optimizācija), kas ietver nozares situācijas un konkurentu izpēti, kā arī dažādu reklāmas kanālu piemeklēšanu lapas popularizēšanai dažādos interneta resursos.

Piesakies un piesaisti jaunus klientus savam biznesam!

Pamata optimizācija – kas iekļauts pakalpojumā

Pamata jeb iekšējās SEO optimizācija ietver atslēgvārdu izpēti un pozīciju noteikšanu, kā arī regulāru mājaslapas tehniskā stāvokļa un veiktspējas auditu, lai nodrošinātu mājaslapas atbilstību noteiktām prasībām un Google algoritmu izmaiņām. Pamata pakalpojumā ietverta arī iesniegtā teksta sagatavošana atbilstoši svarīgākajiem kritērijiem.

Neiztikt arī bez dažādu analītikas rīku, piemēram, Google Search Console vai Google Analytics izmantošanas, kas ļauj sekot līdzi veikto meklējumu statistikai un apmeklētāju aktivitātēm mājaslapā.

Pamata SEO optimizācijas pakalpojums ir orientēts uz to, lai Tavas mājaslapas struktūra, saturs un tehniskais stāvoklis ļautu ieņemt iespējami labākās pozīcijas meklēšanas rezultātos.

Kas ir padziļinātā optimizācija

Padziļinātā jeb ārējā SEO optimizācija ietver visu iepriekš minēto, to papildinot ar tirgus stāvokļa analīzi un konkurentu izpēti atbilstoši pārstāvētās nozares specifikai. Izvēloties padziļināto SEO optimizāciju, Tu ne tikai nodrošinies, ka Tavas mājaslapas tehniskais stāvoklis atbilst nepieciešamajiem standartiem, bet arī iegūsi padziļinātāku informāciju par pozīcijām tirgū un sīvākajiem konkurentiem.

Padziļinātajā SEO optimizācija ietver arī dažādu reklāmas kanālu piemeklēšana, lai Tava mājaslapa būtu sasniedzama dažādos uzziņu avotos, reklāmas portālos un citās vietās, kas ceļ lapas reputāciju un biznesa atpazīstamību, ietverot soļus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu sekmīgu ārējā SEO optimizāciju.

Kāds ir pakalpojuma sniegšanas termiņš

SEO optimizācija ir ilgtermiņa pakalpojums. Ir jāpaiet zināmam laikam, lai uzlabotos Tavas mājaslapas pozīcijas Google meklēšanas rezultātos. Minimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš, lai varētu runāt par manāmu pozīciju uzlabošanos ir 3 mēneši, bet ieteicamais – 6 līdz 12 mēneši.

Kādas ir pakalpojuma izmaksas

Pakalpojuma izmaksas ir individuālas un atkarīgas no projekta specifikas un veicamā darba apjoma. Minimālās izmaksas pamata pakalpojumam ir 150 EUR mēnesī, savukārt padziļinātais pakalpojums, ietverot arī ārējo SEO optimizāciju un konkurentu izpēti, izmaksā sākot no 300 EUR mēnesī. Vairāk par to, kā veidojas pakalpojuma izmaksas, uzzini šeit.

Kā pieteikties pakalpojumam

Sazinies ar Jaunavietne.lv, piesaki savu mājaslapu un paver ceļu jaunām klientu piesaistes iespējām!