SEO optimizācija – kā veidojas tās cena

seo optimizācija cena

SEO optimizācija ir svarīgs process, ja vēlamies uzlabot savas pozīcijas meklēšanas rezultātos. Kas ir SEO un kāda ir SEO optimizācijas nozīme potenciālo klientu piesaistē, esam aplūkojuši jau iepriekš. Šajā rakstā noskaidrosim, kā veidojas SEO optimizācijas cena.

Jebkura pakalpojuma izmaksas lielākoties nosaka tirgus situācija nozarē, veicamā darba apjoms un tā paveikšanai vajadzīgais laiks, kā arī nepieciešamie līdzekļi. Īsāk sakot, gandrīz jebkura pakalpojuma cenu nosaka laiks, darbs un līdzekļi, protams, neaizmirstot par Jūsu pārstāvētās nozares specifiku. Arī SEO optimizācija ir pakalpojums, turklāt, ja šis pakalpojums ir stratēģiski pārdomāts un kvalitatīvi izpildīts, tad tajā ieguldītie līdzekļi ir pielīdzināmi nevis izdevumiem, bet investīcijām, 3, 6 vai 12 mēnešu laikā sniedzot reālu pienesumu uzņēmuma klientu plūsmas palielināšanā.

Minimālās SEO optimizācijas Latvijā, vadoties pēc publiski pieejamajiem izcenojumiem, lielākoties ir robežās no 150 līdz 500 eiro. Jaunavietne.lv piedāvāto SEO pakalpojumu minimālās izmaksas ir no 150 – līdz 300 eiro. Raksta turpinājumā apskatīsim, kas veido šīs izmaksas.

Pirmais SEO optimizācijas cenas noteicējs – situācija Jūsu pārstāvētajā nozarē

Ar situāciju Jūsu pārstāvētajā nozarē šeit ir domāts konkurentu skaits – jo vairāk konkurentu, jo lielāks darbs jāiegulda, lai uzlabotu Jūsu mājaslapas pozīcijas meklēšanas rezultātos. Šeit gan ir kāda nianse – svarīgs ir ne tikai konkurentu skaits, bet arī viņu mājaslapu reitings jeb autoritāte – tas, cik labi viņi ir ievērojuši noteiktus principus, lai iekarotu meklētājprogrammu, piemēram, Google uzticību. Viens no svarīgākajiem kritērijiem, lai mājaslapa tiktu uzskatīta par uzticamu, ir domēna autoritāte (Domain Authority).

Jo augstāka ir kāda konkurenta domēna autoritāte, jo grūtāk ar to konkurēt. Domēna autoritāti ietekmē vairāki nosacījumi, piemēram, cik ilgi mājaslapa ir pieejama internetā, kā ir ievēroti SEO labās prakses pamatprincipi, cik saistošs ir tās saturs – kāds ir tās apmeklējums un atpakaļsaišu (backlink) kvalitāte. Skaidrības labad jāpiemin, ka ar terminu atpakaļsaite apzīmē atsauci uz kādas mājaslapas adresi citā mājaslapā.

Izanalizējot konkurences līmeni Jūsu pārstāvētajā nozarē, ir iespējams uzsākt darbu pie efektīvas SEO stratēģijas izstrādes, kas ļautu Jūsu uzņēmumam nonākt Google meklēšanas rezultātu TOP pozīcijās. Šeit gan var piebilst, ka, ja nozarē ir daudz konkurentu ar augstu domēna autoritāti, tad, lai klientu piesaiste būtu maksimāli efektīva un iespējami ātra, ir jārēķinās ar papildus izmaksām, piemēram, par Google Ads reklāmas kampaņu meklēšanas rezultātos.

Otrais cenu veidojošais faktors – programmatūras izmaksas

Padziļināta SEO optimizācija nav iedomājama bez dažādu analītikas rīku izmantošanas. Viens no šādiem rīkiem ir Semrush. Profesionāls SEO un mārketinga analīzes rīks, kas ļauj efektīvi veikt mājaslapas SEO auditu, nozares izpēti un atslēgvārdu piemeklēšanu. Šī rīka pluss ir spēja saprast atslēgvārdus, kas rakstīti latviešu valodā, taču pilnvērtīga Semrush iespēju izmantošana ir maksas pakalpojums, kas attiecīgi ietekmē SEO optimizācijas gala cenu. Jāpiebilst, ka gandrīz visu profesionālo SEO rīku izmantošana ir saistīta ar papildus izmaksām.

Trešais izmaksu faktors – mājaslapas tehniska pielāgošana un satura veidošana

Pasākumu kopums, kas tiek veikts SEO optimizācijas (Search Engine optimization) procesā ietver divus jēdzienus. Pirmais jēdziens – iekšējais SEO (On page SEO) nosaka to, kādi tehniski parametri lapas struktūrā un saturā ir jāievēro, lai to varētu uzskatīt par atbilstošu SEO standartiem. Iekšējais SEO ir attiecināms uz mājaslapas tehnisko stāvokli – veiktspēju, ātrdarbību, struktūru un tās elementiem – tagiem, kas atbild par lapas virsrakstu, meta tagiem, kas atbild par to, kā informācija par lapu tiek attēlota meklēšanas rezultātos. Svarīga nozīme ir arī lapas kartei, kas parāda meklētājprogrammām, kāda ir lapas struktūra. Tāpat ir jāpievērš uzmanība arī atslēgvārdu blīvumam – atslēgvārdu izvietojumam tekstā jābūt organiskam. Ja teksts būs pārblīvēts ar atslēgvārdiem, tad rezultāts var būt pretējs – mājaslapas pozīcijas meklēšanas rezultātos nevis uzlabojas, bet gan pasliktinās.

Meklētājprogrammu algoritmi nepārtraukti tiek pilnveidoti – Google māk noteikt, vai lapas saturs ir mākslīgi veidots un pārspīlēti orientēts uz kādu noteiktu atslēgvārdu, tāpēc lai ieņemtu augstas pozīcijas meklēšanas rezultātos, saturam ir jābūt organiskam un kvalitatīvam, jānes kāda pievienotā vērtība, lai mājaslapas apmeklētājam tas būtu interesants, lasīšanas vērts, un tāds, ar kuru dalīties. Un šeit mēs nonākam līdz otrajam jēdzienam – ārējais SEO (Off page SEO).

Ārējais SEO ir saistīts ar mājaslapas satura un atpakaļsaišu kvalitāti – tas parāda, kā mājaslapas apmeklētāji dalās ar tās saturu citās vietnēs un sociālajos tīklos – jo plašāka ir mijiedarbība ar mājaslapas apmeklētājiem, jo lielāku auditoriju tā piesaista, tādējādi tiek uzlabotas arī mājaslapas pozīcijas Google meklētājā. Šeit gan ir kāda nianse – arī atpakaļsaišu daudzumam ir jābūt organiskam – nebūtu vēlams maksāt par liela daudzuma atpakaļsaišu izveidi, šāda prakse vairs nav efektīva – Google pazemina to mājaslapu pozīcijas, kuru atpakaļsaites ir iegūtas šādā veidā. Labākais veids, kā iegūt atpakaļsaites, kuras uzlabos Jūsu pozīcijas, ir radīt kvalitatīvu saturu un būt pacietīgiem.

Arī mājaslapas pielāgošana un satura veidošana ir viens no SEO optimizācijas cenas noteicējiem, protams, pie nosacījuma, ka Jūs neuzņematies to visu darīt paši. Mājaslapas pielāgošanu vēlams veikt, ja ir atbilstošas zināšanas un pieredze – tad izmaiņu veikšana mājaslapā ļaus sasniegt optimālo rezultātu un ieņemt augstākās pozīcijas meklēšanas rezultātos. Ja runājam par satura veidošanu, tad labākais risinājums mājaslapas pozīciju uzlabošanai ir nozares speciālistu sadarbība – mājaslapas īpašnieks + SEO speciālists.

Ir svarīgi, lai cena, ko Jūs maksājat par mājaslapu izstrādes, administrēšanas vai SEO optimizācijas pakalpojumiem, būtu nevis izdevumi bet gan ieguldījums Jūsu biznesa izaugsmē. Turklāt, sadarbojoties ar Jaunavietne.lv, jūs nepārmaksāsiet par pakalpojumu. Izvēloties Jaunavietne.lv Jūs maksājat tikai par pakalpojumu nevis biroja telpām pilsētas centrā!

Ja jums ir nepieciešama palīdzība vai konsultācija saistībā ar mājaslapas pozīciju uzlabošanu Google, Bing vai citu meklētājprogrammu meklēšanas rezultātos, sazinieties ar mums. Pastāstiet mums par savu vai sava uzņēmuma mājaslapu. Iepazīstoties ar situāciju, mēs varēsim Jums izteikt piemērotāko cenas piedāvājumu. Pieredze rāda, ka 3 – 6 mēnešu laikā no darbu uzsākšanas brīža ir iespējams sasniegt konkurētspējīgus rezultātus, nostabilizēt pozīcijas tirgū un uzlabot Jūsu uzņēmuma klientu plūsmu.

Jaunavietne.lv