SEO optimizācija un tās cena

SEO optimizācija un tās cena

Kas ir SEO optimizācija? Kā tā var palīdzēt Jūsu uzņēmumam? Un, kāda ir tās cena? Atbildi atradīsiet šī raksta turpinājumā…

Kas ir SEO optimizācija

SEO jeb meklētājprogrammu optimizācija (Search Engine Optimization) ir darbību kopums, kas tiek veikts ar mērķi uzlabot mājaslapas pozīcijas Google vai citu meklēšanas sistēmu rezultātos. Tas ir ilgtermiņa process, investīcija uzņēmuma attīstībā, kas padara Jūsu biznesu pamanāmāku cilvēkiem, kuri meklē Jūsu piedāvātās preces vai pakalpojumus, ievērojami uzlabojot potenciālo klientu plūsmu un ļaujot samazināt citu mārketinga aktivitāšu radītos izdevumus.

Vēlaties uzzināt precīzas pakalpojuma izmaksas? Piesakieties bezmaksas konsultācijai šeit. Aizpildiet, saziņas formu, sniedzot nelielu situācijas aprakstu. Jaunavietne.lv pārstāvis sazināsies ar Jums jau drīz pēc pieteikuma saņemšanas.

Kādi faktori nosaka SEO optimizācijas cenu

Jebkura pakalpojuma izmaksas lielākoties nosaka tirgus situācija nozarē, veicamā darba apjoms un tā paveikšanai vajadzīgais laiks, kā arī nepieciešamie līdzekļi. Īsāk sakot, gandrīz jebkura pakalpojuma cenu nosaka laiks, darbs un līdzekļi. Arī SEO optimizācija ir pakalpojums, turklāt, ja šis pakalpojums ir stratēģiski pārdomāts un kvalitatīvi izpildīts, tad tajā ieguldītie līdzekļi ir pielīdzināmi nevis izdevumiem, bet investīcijai kas ilgtermiņā veicina jaunu klientu piesaisti un Jūsu uzņēmuma atpazīstamību.

Raksta turpinājumā sīkāk aplūkosim, kas ietilpst šī pakalpojuma jēdzienā un kādi faktori veido tā izmaksas.

Pirmais cenas noteicējs – situācija Jūsu pārstāvētajā nozarē

Ar situāciju Jūsu pārstāvētajā nozarē šeit ir domāts konkurences līmenis jeb konkurentu skaits – jo vairāk konkurentu, jo lielāks darbs jāiegulda, lai uzlabotu Jūsu mājaslapas pozīcijas meklēšanas rezultātos. Šeit gan ir kāda nianse – svarīgs ir ne tikai konkurentu skaits, bet arī viņu mājaslapu reitings jeb autoritāte – tas, cik labi viņi ir ievērojuši noteiktus principus, lai iekarotu meklētājprogrammu, piemēram, Google uzticību. Viens no svarīgākajiem kritērijiem, lai mājaslapa tiktu uzskatīta par uzticamu, ir domēna autoritāte (Domain Authority).

Jo augstāka ir kāda konkurenta domēna autoritāte, jo grūtāk ar to konkurēt. Domēna autoritāti ietekmē vairāki nosacījumi, piemēram, cik ilgi mājaslapa ir pieejama internetā, vai un kā, ir ievērotas noteiktas Google prasības un labās prakses pamatprincipi, cik saistošs ir lapas saturs, kāds ir tās apmeklējums un atpakaļsaišu (backlink) kvalitāte. Skaidrības labad jāpiemin, ka ar terminu atpakaļsaite apzīmē atsauci uz kādas mājaslapas adresi citā mājaslapā.

Izanalizējot konkurences līmeni Jūsu pārstāvētajā nozarē, ir iespējams uzsākt darbu pie efektīvas stratēģijas izstrādes, kas ļautu Jūsu uzņēmumam nonākt Google meklēšanas rezultātu TOP pozīcijās. Šeit gan var piebilst, ka, ja nozarē ir daudz konkurentu ar augstu domēna autoritāti, tad, lai klientu piesaiste būtu maksimāli efektīva, ir jārēķinās ar papildus izmaksām, kas ir saistītas ar dažādu klientu piesaistes kanālu piemeklēšanu.

Otrais cenu veidojošais faktors – programmatūras izmaksas

Padziļināta SEO optimizācija nav iedomājama bez analīzes rīku, piemēram, Ahrefs, Screaming Frog, SE Ranking vai Ubersuggest pielietošanas. Profesionāli analīzes rīki ļauj efektīvi veikt mājaslapas auditu, nozares, atslēgvārdu un konkurentu izpēti, taču pilnvērtīga šo rīku izmantošana ir maksas pakalpojums, kas attiecīgi ietekmē kopējās izmaksas. Jāpiebilst, ka gandrīz visu profesionālo SEO rīku izmantošana ir saistīta ar papildus izmaksām.

Trešais izmaksu faktors – mājaslapas koda pielāgošana un satura veidošana

Pasākumu kopums, kas tiek veikts SEO optimizācijas procesā ietver divus jēdzienus. Pirmais jēdziens – iekšējā optimizācija (On page SEO) nosaka to, kādi tehniski parametri lapas struktūrā un saturā ir jāievēro, lai to varētu uzskatīt par atbilstošu standartiem un Google prasībām. iekšējā optimizācija ir attiecināma uz mājaslapas tehnisko stāvokli – veiktspēju, piemērotību mobilajām ierīcēm, ātrdarbību, lapas struktūru un tās elementiem – tagiem, kas atbild par lapas virsrakstu, meta tagiem, kas atbild par to, kā informācija par lapu tiek attēlota meklēšanas rezultātos.

Svarīga nozīme ir arī lapas kartei, kas parāda meklētājprogrammām, kāda ir lapas struktūra. Tāpat ir jāpievērš uzmanība arī atslēgvārdu blīvumam – atslēgvārdu izvietojumam tekstā jābūt organiskam. Ja teksts būs pārblīvēts ar atslēgvārdiem, tad rezultāts var būt pretējs – mājaslapas pozīcijas meklēšanas rezultātos nevis uzlabojas, bet gan pasliktinās.

Meklētājprogrammu algoritmi nepārtraukti tiek pilnveidoti – Google māk noteikt, vai lapas saturs ir mākslīgi veidots un pārspīlēti orientēts uz kādu noteiktu atslēgvārdu, tāpēc lai ieņemtu augstas pozīcijas meklēšanas rezultātos, saturam ir jābūt organiskam un kvalitatīvam, jānes kāda pievienotā vērtība, lai mājaslapas apmeklētājam tas būtu interesants, lasīšanas vērts, un tāds, ar kuru dalīties. Un šeit mēs nonākam līdz otrajai sastāvdaļai, kuras nosaukums ir ārējā optimizācija (Off page SEO).

Ārējā optimizācija ir saistīta ar mājaslapas satura un atpakaļsaišu kvalitāti – tā parāda, kā mājaslapas apmeklētāji dalās ar tās saturu citās vietnēs un sociālajos tīklos – jo plašāka ir mijiedarbība ar mājaslapas apmeklētājiem, jo lielāku auditoriju tā piesaista, tādējādi tiek uzlabotas arī mājaslapas pozīcijas Google meklētājā. Šeit gan ir kāda nianse – arī atpakaļsaišu daudzumam ir jābūt organiskam – nebūtu vēlams maksāt par liela daudzuma atpakaļsaišu izveidi, šāda prakse vairs nav efektīva – Google pazemina to mājaslapu pozīcijas, kuru atpakaļsaites ir iegūtas šādā veidā. Labākais veids, kā iegūt atpakaļsaites, kuras uzlabos Jūsu pozīcijas, ir radīt kvalitatīvu saturu, piemeklēt sadarbības un reklāmas iespējas un būt pacietīgiem.

Arī mājaslapas koda pielāgošana un satura veidošana ir viens no SEO optimizācijas cenas noteicējiem, protams, pie nosacījuma, ka Jūs neuzņematies to visu darīt paši. Mājaslapas pielāgošanu vēlams veikt, ja ir atbilstošas zināšanas un pieredze – tad izmaiņu veikšana mājaslapā ļaus sasniegt optimālo rezultātu un ieņemt augstākās pozīcijas meklēšanas rezultātos. Ja runājam par satura veidošanu, tad labākais risinājums mājaslapas pozīciju uzlabošanai ir nozares speciālistu sadarbība – mājaslapas īpašnieks + SEO speciālists. Ja satura veidošana nav Jūsu sirdslieta, tad to būtu vēlams uzticēt profesionālam satura veidotājam vai izvēlētajam SEO speciālistam. Vairāk par satura veidošanu varat uzzināt šeit.

Kāpēc darbu pie SEO optimizācijas nebūtu vēlams pārtraukt

SEO ir ilgtermiņa process, kas prasa darbu laiku un pacietību. Ja jūsu nozarē ir liela konkurence, tad pārtraucot darbu pie mājaslapas pozīciju uzlabošana, Jūs riskējat ar jau iegūto rezultātu zaudēšanu, ja konkurenti pieliek visas pūles, lai Jūs apsteigtu.

Viss ir atkarīgs no konkurences. Ja tā ir liela tad jāiegulda vairāk darba, lai sasniegtu augstus rezultātus noturētu iegūtās pozīcijas.

Pareizi uzturēta un optimizēta mājaslapa ir instruments, kura galvenais uzdevums ir piesaistīt potenciālos klientus, tāpēc ir jāparūpējas, lai šis instruments darbotos nevainojami. Nepārtraukta mājaslapas uzturēšana un optimizācija atbilstoši mainīgajai situācijai ir viens no labākajiem veidiem, kā to izdarīt, turklāt nepārtraukts darbs pie mājaslapas pozīciju noturēšanas ļaus Jums atrasties soli priekšā konkurentiem.

Jaunavietne.lv piedāvājums

Jaunavietne.lv piedāvā vairākus SEO optimizācijas pakalpojuma plānus:

1. Pamata (tehniskā SEO optimizācija), kas nodrošina mājaslapas tehniskā stāvokļa atbilstību noteiktām prasībām un labajai praksei.

2. Padziļinātā (iekšējā + ārējā SEO optimizācija), kas ietver nozares un konkurentu izpēti, kā arī dažādu reklāmas kanālu piemeklēšanu mājaslapas lapas popularizēšanai dažādos interneta resursos.

3. Mājaslapas SEO audits. Pakalpojums, kas sniedz informāciju par mājaslapas stāvokli, konkurētspēju un veicamajiem darbiem situācijas uzlabošanai. Labākais risinājums, ja Jūs neesat gatavi uzņemties ilgtermiņa saistības, taču vēlaties iegūt pilnvērtīgu informāciju par savu mājaslapu un tās klientu piesaistes potenciālu. Audita rezultāti un sagatavotie ieteikumi ļaus Jums lielāko daļu optimizācijas darbu veikt pašu spēkiem, turklāt, ja mājaslapa ir neliela, tad audita sagatavošana aizņem vien dažas dienas.

Kas ir pamata SEO optimizācija

Pamata jeb iekšējās SEO optimizācija ietver atslēgvārdu izpēti un pozīciju noteikšanu, kā arī mājaslapas tehniskā stāvokļa un veiktspējas izvērtējumu un uzraudzību, lai nodrošinātu mājaslapas atbilstību svarīgākajiem kritērijiem un Google algoritmu izmaiņām.

Neiztikt arī bez dažādu analītikas rīku, piemēram, Google Search Console vai Google Analytics piesaistes, kas ļauj sekot līdzi veikto meklējumu statistikai un apmeklētāju aktivitātēm mājaslapā.

Pamata pakalpojums ir orientēts uz to, lai mājaslapas struktūra, saturs un tehniskais stāvoklis ļautu uzlabot pozīcijas meklēšanas rezultātos.

Kas ir padziļinātā SEO optimizācija

Padziļinātā SEO optimizācija ietver pamata optimizāciju, to papildinot ar tirgus stāvokļa analīzi un konkurentu izpēti atbilstoši klienta pārstāvētās nozares specifikai.

Izvēloties šo pakalpojumu, Jūs ne tikai nodrošināties, ka Jūsu mājaslapas tehniskais stāvoklis atbilst Google prasībām, bet arī iegūstat padziļinātāku informāciju par pozīcijām tirgū un konkurentu aktivitātēm. Zinot, ko dara konkurenti – kādu saturu un kanālus viņi izmanto klientu piesaistei – Jums rodas iespēja to darīt labāk.

Padziļinātajā optimizācija ietver arī dažādu reklāmas kanālu piemeklēšana, lai mājaslapa būtu sasniedzama dažādos uzziņu avotos, reklāmas portālos un citās uzticamās vietnēs, kas ceļ lapas reputāciju un biznesa atpazīstamību.

Kad gaidīt pirmos rezultātus

Ir jāpaiet zināmam laikam, lai uzlabotos mājaslapas pozīcijas Google meklēšanas rezultātos. Minimālais pakalpojuma sniegšanas termiņš, lai varētu runāt par manāmu pozīciju uzlabošanos ir 3 līdz 6 mēneši, bet nozarē ar augstu konkurences līmeni rezultāti būs redzami 12 mēnešu laikā no sadarbības uzsākšanas brīža.

Ko darīt, ja rezultātus vajag ātrāk

Atsevišķos gadījumos pamata jeb iekšējo optimizāciju ir iespējams veikt viena mēneša ietvaros. Tas gan negarantēs tūlītēju klientu piesaisti, toties nodrošinās, ka mājaslapas tehniskais stāvoklis atbilst pieņemtajiem standartiem un labajai praksei, lai mazākas konkurences apstākļos tā spētu ieņemt augstākas pozīcijas.

Tāpat, ja nepieciešami ātrāki rezultāti, ir iespējams izveidot Google Ads, vai Facebook reklāmas kampaņas, lai padarītu mājaslapu pamanāmāku un veicinātu tās apmeklējumu. Ideālā variantā, šīs reklāmas kampaņas apvienojot ar SEO optimizāciju, ilgtermiņā ir iespējams sasniegt vēl lielāku potenciālo klientu loku.

Ir svarīgi, lai cena, ko Jūs maksājat par saņemto pakalpojumu, būtu nevis izdevumi bet gan ieguldījums Jūsu biznesa izaugsmē.

Ja jums ir nepieciešama palīdzība vai konsultācija saistībā ar mājaslapas pozīciju uzlabošanu Google, Bing vai citu meklētājprogrammu meklēšanas rezultātos, sazinieties ar Jaunavietne.lv. Pastāstiet par savu vai sava uzņēmuma mājaslapu. Iepazīstoties ar situāciju, Jaunavietne.lv pārstāvis varēs izteikt Jums piemērotāko cenas piedāvājumu.

Jaunavietne.lv